top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg
Designer (1).jpeg

Запрошуємо усіх бажаючих на навчання за спеціальністю 101 "Екологія"
 

Етапи навчання:

 • Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

 

Спеціальність 101 Екологія (денна, заочна), освітньо-професійна програма "Екологія та екоменеджмент"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Є бюджетна та контрактна форми навчання. 

Вартість  навчання за за контрактом: денна форма  — 29 900 грн/рік, заочна - 17 000 грн/рік 

Для випускників коледжів передбачено зарахування на другий курс

Для вступу на бакалаврську програму "Екологія та екоменеджмент" необхідно:

 • мати результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або ЗНО від 2021 р.(мінімальний бал для участі в конкурсі 100) 

 • підготувати мотиваційний лист

 • Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність 101 Екологія (денна, заочна), освітньо-професійна програма "Екологія, екоменеджмент та екоаудит"

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Є бюджетна та контрактна форми навчання.

Вартість навчання за контрактом: денна форма  — 31 800 грн/рік, заочна - 21 900 грн/рік  

 

Для вступу на магістерську програму "Екологія, екоменеджмент та екоаудит" необхідно:

 • скласти фахові вступні випробування з екології

 • мати результати ЄВІ 2024 чи 2023 року (мінімальний бал для участі в конкурсі 100)

 • підготувати мотиваційний лист 

Переваги навчання у Національному університеті харчових технології на кафедрі екології та екоменеджменту:

 • Участь у програмі обміну ERASMUS  - навчання протягом семестру в університетах-партнерах з Європейського Союзу.

 • Можливість самостійного обрання 25 % дисциплін  з каталогів вибіркових дисциплін  університету, факультету, освітньої програми

 • Участь у реалізації діючих на кафедрі проектів ERASMUS+, що дає можливість отримувати сучасні знання від викладачів університетів ЄС

 • Широкі можливості для неформальної освіти (зарахування освітніх курсів, пройдених поза межами університету)

 • Участь у English Speaking Club EcoEurope, успішно діючого для покращення мовних навичок студентів та викладачів 

 • Організація внутрішньої академічної мобільності 

 • Участь у міжнародних конференціях та семінарах;

 • Участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах та олімпіадах;

 • Проходження практик на базах науково-дослідних установ та провідних підприємств України;

 • Можливість відвідувань конференцій, виставок професійного спрямування;

 • Екскурсії на провідні харчові підприємства м. Києва;

 • Можливість безкоштовних тренувань у басейні та спортивних секція спорткомплексу університету

 

Посади, які може займати майбутній еколог:

 • Екологічний менеджер;

 • Екологічний аудитор;

 • Співобітник консалтингових установ екологічного спрямування;

 • Державний інспектор;

 • Працівник лабораторії з охорони навколишнього середовища;

 • Інженер з охорони навколишнього середовища;

 • Технік-еколог;

 • Фахівець з екологічної освіти;

 • Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва).

 • Сіті-фермер, власник екобізнесу.

 

Основні дати вступної компанії вступникам для здобуття ступеня бакалавра, 2024:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні дати вступної компанії вступникам для здобуття ступеня магістра, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти:

вул. Володимирська, 72, ауд. Ж-818

0683168966

ecologynuft@gmail.com

11ВК.jpg
22ВК.jpg
33ВК.jpg
bottom of page