top of page
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Теми курсових робіт здобувачів 4 курсу спеціальності 101«Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання (2020 – 2021 н.р.)

 

Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
bottom of page