top of page

НАУКОВИЙ ГУРТОК «Safety of labor»

One of the forms of organization of scientific research activities at the Department of Environmental Safety and Occupational Safety is the scientific circle "Safety of labor", created for the purpose of organizing and promoting scientific research and inventive activities on occupational safety and life safety issues. The "Safety of labor" scientific group consists of young and enterprising higher education students. The purpose of the scientific circle is to expand the theoretical horizons and scientific erudition of future specialists, to develop the ability to apply theoretical knowledge when writing scientific and other types of works, to familiarize with scientific issues, to improve the quality of training and to realize the scientific and creative potential of talented students of higher education at the National University of Food technologies.

The educational program "Ecology and environmental protection" allows you to train specialists in the field of ecology, the need for which has increased tremendously, which is explained by the sharp aggravation of the complex of environmental problems in our country and in the world as a whole. All branches of the national economy need highly qualified ecologists who are able to successfully use modern technologies of environmental preservation and improvement in practice. That is why, starting in 1995, the National University of Food Technologies started training masters in the specialty 101 Ecology (Ecology and Environmental Protection educational program).

Professional and practical training involves the study of such special disciplines as sustainable development strategy, resource-saving technologies in food production, system analysis of environmental quality, ecological management and audit, geoinformation systems in ecology , ecological modernization of production, economic support of ecological activities, management and waste management, international regulation and standardization in food production, environmental policy of the European Union and other disciplines. Students studying by educational degree "master" they study such necessary for further work in the field of discipline as statistical processing in ecology, methodology and organization of scientific research, pedagogy and psychology of higher education, an intellectual on property

Consolidation of acquired knowledge, skills and their practical application is provided during practice at enterprises of various profiles, including state environmental inspections, communal enterprises of water treatment and drainage, sanitation stations, scientific research institutions, enterprises of light, food, pharmaceutical and other industries._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_На останньому етапі навчання студенти виконують магістерські роботи, широка тематика яких дозволяє здійснювати екологічні дослідження процесів очищення забруднених вод, air, waste disposal, production of biogas, biofertilizers, etc. Examples of master's theses can be:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуртківці, під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри

здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, в тому числі удосконалення системи управління охороною праці на підприємстві (установі, організації), приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та мають певні здобутки: публікації, призові місця на університетських, Всеукраїнських та науково-практичних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завданнями наукового гуртка «Safety of labor» є: виховання здобувача вищої освіти як дослідника, підготовка до розв’язання практичних завдань в процесі індивідуального дослідження (написання доповідей, статей), залучення до науково-дослідної роботи кафедри (участь у конференціях, круглих столах), формування ціннісного ставлення до знань, якими оволодівають, розвиток творчого мислення, пізнавальної активності, самостійності суджень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На засіданнях наукового гуртка здобувачі вищої освіти навчаються працювати з літературою, писати статті, наукові роботи, приймають участь у конференціях та планових заходах університету та кафедри, виконують індивідуальне дослідження з науковим керівником, складають наукові доповіді, реферати та повідомлення з актуальних питань, готують виступи на засіданнях наукового гуртка.

Основною перспективою роботи в науковому гуртку «Safety of labor» є можливість навчитися самостійно та творчо вирішувати проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності. Як завжди, основним результатом роботи гуртка і надалі буде освоєння учасниками гуртка сутності наукових досліджень – напрацювання нових достовірних знань, підготовка достойних тематичних доповідей та публічного їх представлення, а також підготовка наукових статей – одноосібних та у співавторстві для опублікування у фахових та інших наукових виданнях.

 

 

Можливість студентів безпосередньо долучитися до світу наукових досліджень завжди буде істотним результатом роботи гуртка «Safety of labor».

Науковий гурток «Safety of labor» кафедри екологічної безпеки та охорони праці запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти всіх навчальних підрозділів Національного університету харчових технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткову інформацію про діяльність наукового гуртка можна отримати на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці.

20170406_101620.jpg
P1010487.JPG
20170427_125928.jpg
20170406_104321.jpg
20170406_110439.jpg
bottom of page