top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Вибір вільної освітньої траєкторії здобувачами-магістрантами

Здобувачі-магістри ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» зустрілися з гаранткою ОПП, доценткою кафедри екології та екоменеджменту Оксаною Салавор для обговорення вибору вільної освітньої траєкторії.Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освітнього ступеню магістр реалізується через вільний вибір освітньої програми, навчальних дисциплін та методів і засобів навчання.

Здобувачі-магістри ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» мають здійснити вибір однієї дисципліни із загальноуніверситетського каталогу, двох дисциплін з каталогу спеціальності 101 «Екологія» та 2 дисциплін – з каталогу освітньої програми.Напередодні здобувачі ознайомилися з описами всіх навчальних дисциплін, які розміщені в каталозі дисциплін вільного вибору на сайті НУХТ, а під час зустрічі отримали вичерпні відповіді щодо структури навчального процесу та місця кожної з дисциплін в навчальному плані підготовки магістрів.Вибіркові дисципліни допоможуть здобувачам отримати компетенції в галузі екології та екологічного менеджменту, екологічної модернізації виробництва, українського та міжнародного природоохоронного законодавства, володіння методиками проведення екологічного аудиту, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

2 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page