top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Запрошуємо до участі в заходах у рамках проекту ERASMUS+

Шановні колеги, запрошуємо вас до участі у Міжнародній літній школі Жана Моне «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» та ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», що відбудуться 25-26 червня 2020 р. у Національному університеті харчових технологій за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68, ауд. А-310, А-311.Умови участі у Школі (25 червня):

Реєстрація та готовність працювати упродовж усього заходу. Запрошені спікери з ЄС та України є досвідченими експертами з впровадження Європейських студій зі сталого розвитку (економічна, екологічна, соціальна складові та якісне управління) в університетську освіту. Слухачі будуть заохочуватись до активних дискусій у рамках заходу. Учасникам буде видано сертифікати слухачів Міжнародної Школи Жана Моне програми ЄС Еразмус+.

(З огляду на епідеміологічну ситуацію не виключено дистанційний формат проведення Школи.) Реєстрацію для участі у Школі відкрито до 10 червня за посиланням Реєстраційна форма 1

Умови участі у Конференції (26 червня): Подання тез доповіді до Матеріалів конференції згідно вимог та усна доповідь/презентація (до 10 хв.). Не виключено формат онлайн участі у Конференції (залежно від епідеміологічної ситуації).

Секції конференції:

— Економічна складова сталого розвитку;

— Екологічна складова сталого розвитку;

— Соціальна складова сталого розвитку та добре врядування;

— Енерго- та ресурсозберігаючі технології для сталого розвитку;

— Стале виробництво та споживання харчових продуктів;

— Європейські студії для сталого розвитку.

Реєстрацію для участі у Конференції відкрито до 10 червня 2020 р. за посиланням: Реєстраційна форма 2

Подання тез доповідей для зареєстрованих учасників — до 10 червня 2020 р. на електронну пошту nuft_jean_monnet@ukr.net

Крім публікації тез доповідей, за матеріалами конференції буде видано Збірку рецензованих наукових статей / доповідей конференції (подання матеріалів до збірки для участі у конференції не обов’язкове).

Зацікавлені у публікації статей мають до 10 травня подати матеріали (до 10 сторінок українською або англійською мовою, Times New Roman – 14, інтервал – 1,5) на електронну пошту nuft_jean_monnet@ukr.net

Участь у заходах (+ кава та обід), публікація матеріалів та сертифікати учасників – безкоштовно (за рахунок організаторів). Учасники самостійно покривають витрати на відрядження. Робочі мови заходів: українська та англійська (за необхідності буде забезпечено переклад англомовних спікерів).

Увага: для участі в обох заходах реєстрація за обома посиланнями обов’язкова.

Програми заходів буде розіслано зареєстрованим учасникам до 20 червня 2020 р.

Вимоги до оформлення тез: Тези подаються українською або англійською мовою. Текст тез виконується у форматі Microsoft Word, обсяг – до однієї сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова, усі поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman – 12, міжрядковий інтервал – 1,15, абзац – 12,5 мм, вирівнювання по ширині.

Тези експериментальних робіт можуть включати розділи «Матеріали та методи», «Результати» та «Висновки». Список використаних джерел — до 5 посилань. Назва файлу тез має відповідати прізвищу (першого) автора доповіді.

Зразок оформлення тез доповіді:


ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Василь Петренко,

Національний університет харчових технологій,

Київ, Україна Email: petrenko@gmail.com

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст


Контакти оргкомітету:

Адреса: Національний університет харчових технологій, вул Володимирська 68, 01033 Київ, Україна; Тел.: (044)2879418; (067)6602396; Email: nuft_jean_monnet@ukr.net , saloksamir@ukr.net

Секретар оргкомітету: Салавор Оксана Мирославівна, к.т.н., доцент.

16 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page