top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Засідання робочої групи ОПП "Екологія, екоменеджмент та екоаудит"

7 грудня 2023 року відбулось чергове засідання методичного семінару кафедри екології та екоменеджменту, в якому взяли участь члени робочої групи ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» доц. Салавор О.М., проф. Якименко І.Л., доц. Ничик О.В., а також відповідальна за методичну роботу доц. Бублієнко Н.О. та відповідальний за розробку навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 101 «Екологія» доц. Котинський А.В. (в режимі відеоконференції Zoom).Темою обговорення був аналіз навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» в навчальних закладах відповідного профілю в Україні та за кордоном.Гарант ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» доц. Салавор О.М. нагадала про основні складові ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит», акцентувала увагу на обов’язкових і вибіркових компонентах ОПП і необхідності їх регулярного оновлення та осучаснення, зважаючи на загальносвітові тенденції у викладанні екологічних дисциплін магістрам спеціальності 101 «Екологія», на перспективи працевлаштування здобувачів після завершення навчання тощо.
Члени робочої групи ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» провели вибірковий аналіз акредитаційних справ ЗВО України, а саме ОПП екологічного спрямування, викладених на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (https://public.naqa.gov.ua/).Також Гарант нагадала, що минулого року була проведена масштабна робота щодо аналізу планів інших ВНЗ. Це було враховано в новій ОПП, нині навчальні плани є вивіреними і забезпечують якісну освіту. Освітні компоненти ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» досить різнопланові та забезпечують досягнення здобувачами необхідних загальних та спеціальних компетентностей, які визначають специфіку ОП.Оксана Салавор звернула увагу на те, що у цьогоріч проаналізованих вишах за результатами акредитаційної експертизи рішеннями експертних груп є як акредитація, так і умовна (відкладена) акредитація.

Гарант наголосила на необхідності врахувати різноманітні аспекти, від яких залежить позитивне рішення щодо акредитації ОПП.

15 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page