top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Захисти магістрів на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці

На кафедрі екологічної безпеки та охорони праці 18 лютого розпочалися захисти магістерських робіт студентів денної форми навчання. Першими були студенти спеціальності 101 «Екологія» освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Екзаменаційну комісію очолила доцент кафедри біотехнології навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету Людмила Решетняк. До складу комісії увійшли: завідувач кафедри екологічної безпеки та охорони праці Олена Семенова, професор Ігор Якименко та доцент Наталія Бублієнко, секретар ЕК – асистент Олена Накемпій.
Студенти гідно представили магістерські роботи, присвячені вирішенню цілого ряду актуальних екологічних проблем. Теми робіт були дуже різнопланові:

· Отримання сорбентів з міскантусу та дослідження їх властивостей;

· Удосконалення процесу очищення міських стічних вод;

· Порівняльний аналіз показників міських водопровідних вод Сумської та Запорізьких областей;

· Вплив електромагнітних полів на антропогенно навантажених територіях;

· Аналіз стану забруднення атмосферного повітря Київської області;

· Аналіз стану забруднення атмосферного повітря міста Вінниця.Члени екзаменаційної комісії оцінили теоретичну обґрунтованість тем робіт, практичну цінність отриманих результатів, актуальність запропонованих інноваційних рішень та відзначили рівень підготовки випускників. Вдвоє приємно, що тепер уже кваліфіковані магістри Тетяна Фурман та Аліна Семенюк отримали дипломи з відзнакою.
Другий етап засідання Екзаменаційної комісії був присвячений захисту студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньої програми «Екологічний контроль та аудит».Сьогодні екологічний контроль та аудит є надактуальним, а підготовка студентів даної освітньої програми набуває особливого значення. Наші випускники-аудитори здатні розробити й обґрунтувати екологічну політику, втілити в життя принципи раціонального природокористування, забезпечити ефективне управління для досягнення екологічної безпеки підприємства та готової продукції.Першим кроком реалізації успішної майбутньої кар’єри наших екологів-аудиторів стало виконання магістерської роботи, адже кожна з представлених робіт має практичну цінність. Студенти провели екологічний аудит ряду харчових підприємств та аудит системи екологічного управління на підприємствах.
Вітаємо наших випускників та бажаємо їм успіхів на життєвому шляху!

151 перегляд0 коментарів

Comments


bottom of page