top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Зустрічайте дипломованих екологів-аудиторів!

20 лютого на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці відбулися захисти магістерських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньої програми «Екологічний контроль та аудит».

Екзаменаційну комісію очолила доцент кафедри біотехнології навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету Людмила Решетняк. До складу комісії увійшли: завідувач кафедри екологічної безпеки та охорони праці Олена Семенова, професор Ігор Якименко та доцент Ольга Тогачинська, секретар ЕК – доцент Оксана Салавор.

Сьогодні екологічний контроль та аудит є дуже актуальним, а підготовка студентів даної освітньої програми набуває особливого значення. Наші випускники-аудитори здатні розробити й обґрунтувати екологічну політику, втілити в життя принципи раціонального природокористування, забезпечити ефективне управління для досягнення екологічної безпеки підприємства та готової продукції.

Першим кроком реалізації успішної майбутньої кар’єри наших екологів-аудиторів стало виконання магістерської роботи, адже кожна з представлених робіт має практичну цінність. Студенти провели екологічний аудит ряду харчових підприємств та аудит системи екологічного управління на підприємствах.

Екзаменаційна комісія буда приємно вражена високим рівнем підготовки наших випускників. Вітаємо всіх магістрів, а особливо Марину Коваль, яка отримала диплом з відзнакою.

Професійних успіхів вам, шановні колеги!

29 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page