top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Літня школа в рамках ЕРАСМУС +

Завершила свою роботу Міжнародна Літня Школа «Стале виробництво та споживання продуктів харчування у ЄС: виклики для України» EcoFood-2018 у рамках проектів програми ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE) у Національному університеті харчових технологій.

Другий день видався не менш плідний та насичений. До надійних партнерів минулих років приєдналися нові яскраві особистості. Відкрив роботу другого дня Міжнародної Літньої Школи представник офісу ЕРАЗМУС+, менеджер проектів Жан Моне Петро Крайнік.

Модератором ранкового засідання був Сергій Щербина, старший експерт секторальної політики проекту ЄС "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (Association4U). Він же проаналізував взаємозв’язки сталого розвитку і торгівлі згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (сільськогосподарське виробництво та харчова галузь).

З особливою зацікавленістю аудиторія чекала виступів наших європейських колег. Юлія Войтенко-Палган із Швеції, учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки Лундського університету розповіла про економіку спільної участі (sharing economy).

Катерина Себкова, учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі з Университету Масарика, Чеська Республіка, проаналізувала європейську регіональна активність щодо ідентифікації нових забруднювачів довкілля у аспекті сталого розвитку.

Не меншу зацікавленість викликала і доповідь керівника ПрАТ «Українська технологічна компанія» Євгенія Лукашевича, який розповів про сучасні ефективні технології очищення стічних вод харчових підприємств з виробництвом біогазу та досвід компанії по проектуванню та будівництву біогазових установок в Україні та Європі.

Оксана Салавор, учасник проектів FoodPro та EcoPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ представила екологічні, енерго- та ресурсоефективні технології у виробництві продуктів харчування у ЄС.

Учасник проекту Жан Моне Модуль «Екологічна політика і право ЄС», доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП Людмила Головко ознайомила з сучасним станом щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Ольга Тогачинська, учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ розповіла про регулювання використання ГМО як сировини для виробництва продуктів харчування та кормів у ЄС.

Олена Мельник, координатор проекту Жан Моне Модуль "Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», зав. кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров'я людини Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка проаналізувала кращі європейські практики переробка та утилізації органічних відходів.

Євгеній Шаповалов, учасник проектів FoodPro та EcoPro, молодший науковий співробітник НЦ «МАНУ» провів порівняння політики​, нормування та кращих практик щодо метанової ферментації відходів у ЄС та Україні.

Ілля Єременко, голова Української кліматичної мережі, член ради громадської організації «Екоклуб», м.  Рівне розповів про міжнародний кліматичний рух як можливість професійного і особистого росту.

Завершилася Міжнародна Літня Школа дискусією та врученням сертифікатів учасників. Дякуємо доповідачам школи за продуктивну співпрацю, цікаві та актуальні доповіді, а слухачам – за зацікавленість та небайдужість.


13 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page