top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Моніторинг довкілля - дисципліна, на якій вивчають глобальні світові проблеми та способи їх рішення

Зміна клімату - одна з найбільш значних загроз, що стоять перед країнами, урядами, діловими колами та населенням на майбутні десятиліття.

Ця проблема може мати серйозні наслідки, як для людських, так і для природних систем та може призвести до значних змін у використанні ресурсів, виробництві та економічній діяльностіяку світі, так і в Україні зокрема.


У відповідь на це розробляються і впроваджуються міжнародні, регіональні, національні та локальні ініціативи щодо обмеження концентрацій парникових газів (greenhouse gases (GHG) в атмосфері землі. Такі ініціативи щодо парникових газів грунтуються на кількісному визначенні, моніторингу, звітності та верифікації їх викидів.

До світової ініціативи щодо обмеження концентрацій парникових газів також долучилась і Україна, яка 16 вересня 2014 року підписала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, де у розділі VI та додатках XXX, XXXI є вимога щодо встановлення процедур моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від енергетичних та промислових установок (підприємств).

Щоб підкреслити свої наміри та виконати вимогу угоди 12.12.2019 року було прийнято і підписано президентом Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» № 0875. Даний Закон розроблений у відповідності до тверджень щодо парникових газів (стандарт ISO/IEC 14065). У обговоренні питань пов’язаних з впровадженням в Україні системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів згідно з міжнародними угодами і актами права ЄС під час роботи круглого столу, організованого на базі Торгово-промислової палати України прийняли участь викладачі кафедри Ольга Тогачинська та Оксана Ничик .


Закон набирає чинності протягом трьох місяців з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року. Таким чином, з 2021 року в Україні запрацює єдиний для всіх підприємств облік парникових газів. І першим кроком стане реєстрація установок, з яких здійснюються викиди парникових газів, у Державному реєстрі установок.

Дисципліна "Моніторинг довкілля", яка є нормативною для підготовки бакалаврів спеціальності 101 "Екологія", передбачає вивчення ряду лекцій на тему кліматичних змін на планеті та можливих світових рішень, до яких залучена і Україна.

11 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page