top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», що відбудеться 23-24 квітня 2019 р. у аціональному університеті харчових технологій за адресою:м. Київ, вул. Володимирська, 68, ауд. А-310, А-311. Умови участі: Усна доповідь/презентація (регламент до 10 хв.) та публікація тез доповіді у Матеріалах конференції. Участь у конференції та публікація тез у Матеріалах конференції безкоштовні. Для публікації тез та отримання сертифікату учасника Міжнародної школи очна участь у заході обов’язкова. Робочі мови конференції: українська та англійська (буде забезпечено переклад). Реєстрація та подача тез доповідей: До 15 квітня 2019 р. Учасникам необхідно зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoMCL9LYD55A1tzoEX51CKClqIEkCEdMR3voo7jvMqqnvHQ/viewform.

та надіслати тези доповідей на електронну пошту nuft_jean_monnet@ukr.net .

Учасники, які планують відвідати Конференцію та Школу у якості слухачів (без доповіді), теж мають обов’язково зареєструватися.Організаційний комітет

Голова:

Анатолій Українець, д.т.н., проф., Україна

Заступники голови:

Олександр Шевченко, д.т.н., проф., Україна

Ігор Якименко, д.б.н., проф., Україна

Катерина Себкова, д-р., Чеська Республіка

Юлія Войтенко-Палган, д-р., Швеція

Тамара Носенко, д.т.н., проф., Україна

Дарія Басюк, д.е.н., Україна

Анатолій Бовсуновський, д.т.н., проф, Україна

Тамара Березянко, д.е.н., проф., Україна

Віктор Стабніков, д.т.н., Україна

Людмила Петрашко, д.е.н., проф., Україна

Тетяна Димань, д.с.-г.н., проф., Україна

Наталія Грегірчак, к.т.н., Україна

Олена Семенова, к.т.н., Україна

Оксана Салавор, к.т.н., Україна

Оксана Ничик, к.т.н., Україна

Сергій Кириленко, к.б.н., Україна

Марія Галабурда, к.б.н., Україна

Тетяна Примак, к.ф.-м.н., Україна

Світлана Літвинчук, к.т.н., Україна

Оксана Петруша, к.т.н., Україна

Максим Полумбрик, к.х.н., Україна

Ульяна Нойбауер, Німеччина

Євгеній Шаповалов, Україна

Марія Янчик, Україна

Секції конференції:

- Економічна складова сталого розвитку

- Екологічна складова сталого розвитку

- Соціальна складова сталого розвитку та громадське здоров’я

- Енерго- та ресурсозберігаючі технології для сталого розвитку

- Стале виробництво та споживання харчових продуктів

- Європейські студії для сталого розвитку

Контакти оргкомітету конференції:

Адреса: вул Володимирська 68, 01033 Київ, Україна;

Телефони: (044)2879418; 0676602396;

Вимоги до оформлення тез: Тези, оформлені за зразком нижче, подаються українською або англійською мовами. Текст тез виконується у форматі Microsoft Word, обсяг тез – до 1 сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова, усі поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,15, абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині. Тези експериментальних робіт можуть включати розділи «Матеріали та методи досліджень», «Результати досліджень» та «Висновки». Список використаних джерел має бути обмежений 5 джерелами. Назва файлу тез має відповідати прізвищу (першого) автора доповіді.

Організаційний комітет залишає за собою право на відбір та технічне редагування поданих матеріалів.Зразок оформлення тез доповідей:

ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Марія Квітка, Петро Барвінок,

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Email: kvitka@gmail.com.ua

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст


13 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page