top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Міжнародне стажування доцента кафедри

У листопаді-грудні 2021 р. доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці Аліна Сірик пройшла міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».Програма міжнародного стажування розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна). Програма стажування, яка передбачала 180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС виконана в повному обсязі: 6 модулів базової частини, що складалися з лекцій, семінарів, тренінгів, тестів, групових та індивідуальних завдань; 1 модуль індивідуального завдання за результатами плідної співпраці з колегами інших ЗВО України (розроблення власного освітнього проєкту) з подальшим захистом.Активна форма навчання та ефективна організація заходу надала можливість оволодіти необхідними знаннями, уміннями та навичками через різноманітні матеріали, завдання та вправи підготовленими організаторами та лектором Миколою Журбою. У роботі широко використовувалися інструменти проєктного менеджменту, такі як: SMART-аналіз, SWOT-аналіз, діаграма Ганта тощо.У підсумку можна констатувати, що такі види міжнародної співпраці сприяють розумінню та виявленню сучасних трендів у вищій освіті, дозволяють виявити шляхи удосконалення методичних і теоретичних засад організації наукової, проєктної та фандрейзингової діяльності науково-педагогічних працівників в ЗВО.

31 перегляд0 коментарів

Comments


bottom of page