top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Обговорення Звіту з локального моніторингу ОПП «Екологія та екоменеджмент»

7 лютого 2024 р. відбулось чергове засідання методичного семінару кафедри екології та екоменеджменту, на якому було обговорено Звіт з локального моніторингу освітньо-професійної програми «Екологія та екоменеджмент» першого освітньо-професійного рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» (лютий 2024 року).Із докладним аналізом ОПП виступила Гарант доц. Ничик О.В. Гарант підкреслила унікальність (особливість) ОП, відповідність цілей ОП місії та стратегії ЗВО, відповідність загальних, фахових компетентностей та програмних результатів вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія». Проаналізувала інформаційне та навчально-методичне забезпечення ОП. Окремо зупинилась на політиці, стандартах і процедурі дотримання академічної доброчесності при реалізації ОП.Також була проаналізована якість кадрового забезпечення. Складена матриця SWOT-аналізу освітньої програми «Екологія та екоменеджмент» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр»   (сильні (Strengths) і слабкі (Weaknesses) сторони освітніх програм, можливості і перспективи їх розвитку (Opportunities), загрози і ризики (Threats)).

Сформовані пропозиції гаранта про перегляд ОП.

В обговоренні виступили зав. кафедри професор Якименко І.Л., доц. Котинський А.В., доцент Салавор О.М., доц. Бублієнко Н.О.

Одноголосно ухвалено рішення щодо затвердження Звіту з локального моніторингу ОПП «Екологія та екоменеджмент».

0 переглядів0 коментарів

Komentarze


bottom of page