top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Обговорення програм практик здобувачів-бакалаврів

12 грудня 2023 року відбулось чергове засідання методичного семінару кафедри екології та екоменеджменту (в режимі відеоконференції Zoom).Темою засідання було обговорення структури Програм виробничої та переддипломної практик для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»  спеціальності 101 Екологія ОПП «Екологія та екоменеджмент» денної форми навчання.Відповідальна за практичну підготовку здобувачів на кафедрі доц. Тогачинська О.В. повідомила про структуру та зміст основних розділів Програм виробничої та переддипломної практик здобувачів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання. У програмах викладені мета та завдання практик, основні етапи організації, змісту і контролю практик. Наведені обов’язки керівників практик і здобувачів-практикантів. Також складений календарний графік проходження практик, який допоможе здобувачу правильно розподілити час для успішного їх проходження.Також наведені вимоги до структури звітів та їх оформлення. Представлені чіткі критерії оцінювання результатів виробничої і переддипломної практик.Гарант ОПП «Екологія та екоменеджмент» доц. Ничик О.В. підкреслила, що завданням виробничої практики є ознайомлення з підприємством, вивчення його організаційної структури, асортименту продукції, організації та особливостей хіміко-технологічного, санітарно-гігієнічного контролю. Здобувач повинен навчитись складати принципові схеми виробництва основного продукту. У звіті з переддипломної практики – основна увага на екологічні проблеми підприємства, а також на способи їх вирішення на цьому конкретному заводі.Також Гарант звернула увагу на необхідність збору достатньої кількості матеріалів для успішного виконання курсового проєкту та бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Доц. Бублієнко Н.О. (рецензент Програм виробничої та переддипломної практик) доповнила і відкоригувала деякі вимоги щодо оформлення звітів з практик.

0 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page