top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Обговорення робочою групою ОПП "Екологія та екоменеджмент" робочих планів підготовки за спеціальністю 101

7 грудня 2023 року відбулось чергове засідання методичного семінару кафедри екології та екоменеджменту, в якому взяли участь члени робочої групи ОПП «Екологія та екоменеджмент» доц. Ничик О.В., доц. Салавор О.M., доц. Бублієнко Н.О., доц. Котинський А.B. (в режимі відеоконференції Zoom).Темою обговорення був аналіз навчальних планів підготовки фахівців спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в навчальних закладах відповідного профілю в Україні та за кордоном.

Гарант ОПП «Екологія та екоменеджмент» доцент Ничик О.В. нагадала про основні складові ОПП, акцентувала увагу на обов’язкових і вибіркових компонентах освітньої програми та необхідності їх оновлення, зважаючи на сучасні загальносвітові тенденції у викладанні екологічних дисциплін, на перспективи працевлаштування здобувачів після завершення навчання тощо.Члени робочої групи ОПП «Екологія та екоменеджмент» провели вибірковий аналіз акредитаційних справ ЗВО України, а саме ОПП екологічного спрямування, викладених на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (https://public.naqa.gov.ua/).Гарант звернула увагу на те, що у проаналізованих вишах за результатами акредитаційної експертизи рішеннями експертних груп є як акредитація, так і відмова в акредитації чи умовна (відкладена) акредитація.Гарант наголосила на необхідності звернути увагу на рекомендації, які надавали члени експертних груп щодо подальшого удосконалення освітніх програм, а також на недоліки, які стали причиною відмов у акредитації.

2 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page