top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Практичний досвід на ВП "Рівненська АЕС"

Студенти-екологи мають змогу отримувати практичний досвід на підприємствах різного напрямку - магістр-еколог Демченко Олена проходить переддипломну практику на Рівненській атомній електростанції в еколого-хімічній лабораторії (ЕХЛ), яка належить до СОНС (служби охорони навколишнього середовища).

Основна мета діяльності ЕХЛ – забезпечення якісного аналітичного контролю об’єктів навколишнього середовища в районі розміщення ВП «Рівненська АЕС» з метою контролю відповідності об’єктів вимірювання вимогам нормативних документів.

Служба охорони навколишнього середовища включає наступні об’єкти вимірювання:

- зворотні води РАЕС, які скидаються у водний об’єкт (р. Стир);

- вода річки Стир до скиду зворотних вод ВП РАЕС;

- вода річки Стир після скиду зворотних вод ВП РАЕС;

- зливові води з території транспортного цеху ВП РАЕС;

- природна підземна вода (спостережувальні свердловини);

- ґрунти в місцях видалення відходів ВП РАЕС та інші.

Наша магістрантка досліджує вплив ВП РАЕС на водні об’єкти Рівненської області. Під час дослідження стічних вод підприємства, визначали основні показники контролю якості води: температура, водневий показник, масову концентрацію завислих речовин, хлоридів, сульфатів, фосфатів, заліза, міді, цинку, АПАР, амонію, нітритів, нітратів, нафтопродуктів, БСК5 та хімічного споживання кисню (ХСК). За період практики використовувались наступні методи визначення: потенціометричний, гравіметричний, аргентометричний, флуориметричний, фотометричний та титрометричний.

Завдяки даній практиці, студентка опанувала сучасні методики і вивчила роботу новітнього лабораторного обладнання. Така практика - це перші кроки майбутніх працівників АЕС. Це перше уявлення про те, з чим вони будуть працювати, з чим стикатися, на що треба звертати особливу увагу. Кожен день студенти проходять вихідний контроль отриманих знань, і завершується практика підбиттям підсумків у вигляді іспиту і вже як дипломовані фахівці, зможуть працювати в майбутньому.64 перегляди0 коментарів

Commenti


bottom of page