top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Практичні навички професії еколога

Згідно навчального плану та графіку навчального процесу підготовки бакалаврів спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та екоменеджмент» факультету біотехнології та екологічного контролю здобувачі ІV курсу денної форми навчання проходять виробничу та переддипломну практики з 10 січня по 20 лютого 2022 р.

Угоди на проведення практик укладені між університетом і провідними підприємствами харчової та переробної промисловості. Слід відмітити, що в цьому навчальному році базами практики стали харчові підприємства, які співпрацюють вже постійно: ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», ПАТ «Білоцерківський консервний завод», філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», а також долучилися до співпраці з університетом нові провідні підприємства: ЗАТ «Житомирські ласощі», ПрАТ «Лантманнен Акса», ПП «Деліція», ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», ДП «Ружин-молоко», ТОВ «Брусилів-м’ясо».
На підприємствах здобувачам проводять інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, особливо в технологічному циклі, проводять екскурсію. Підприємства ознайомлюють практикантів з характером виробничої діяльності, рівнем його екологічності, знайомлять з організаційною структурою підприємства, асортиментом продукції, технологічними особливостями виробництва продукції, умовами і принципами експлуатації технологічного обладнання, з організацію та змістом хіміко-технологічного, санітарно-гігієнічного, санітарно-ветеринарного контролю, оцінкою безпеки та якості готової продукціїПід час проходження виробничої і переддипломної практик здобувачі знайомляться з різними технологіями виробництва продукції, організацією екологічного менеджменту на підприємстві, вчаться складати принципові та апаратурні технологічні схеми основних цехів, знайомляться і аналізують джерела та види забруднень довкілля, а також із способами та організацією охорони атмосфери, очищення стічних вод та умовами скиду їх у системи каналізації, утилізації або захоронення твердих відходів.Основна діяльність здобувачів в період виробничої і переддипломної практики спрямована на досконале вивчення підприємства, його впливу на навколишнє середовище (“екологічний слід”), збирання і обробку матеріалів для виконання курсового проекту і бакалаврської кваліфікаційної роботи. Також здобувачі вчаться поєднувати знання, отримані в університеті, з практичним досвідом, навичками під час проходження практики, вчаться вмінню комунікації, збиранню і опрацюванню отриманої інформації.Здобувачі діляться своїми враженнями, висловлюють подяку керівникам харчових підприємств за співпрацю і надану інформацію, так Аліна Білоконь - ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», Галина Улізько та Альона Василенко - ПрАТ «Лантманнен Акса», Онофрієнко Анатолій і Хохлов Олексій - ПП «Деліція», Усенко Станіслав і Поліщук Вадим - ПАТ «Білоцерківський консервний завод».68 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page