top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Упевнено рухаємось до отримання диплому магістра

Студент спеціальності 183 «Екологічний контроль та аудит» Погорілий Сергій працює над темою: «Оцінка ефективності системи управління на ТОВ “Переяслав-Молпродукт”». Система управління підприємством базується на багатьох факторах та є важливою ланкою між навколишнім природним середовищем та підприємством. Нині це дуже важливий аспект в розвитку харчової промисловості та в Україні. Важливим чинником є ефективна робота системи управління на молокоперробних підприємствах.

Основною метою впровадження систем екологічного управління є, окрім прояву серйозного ставлення до екологічних питань, реальне зменшення негативного впливу на довкілля, зменшення кількості забруднювачів або, якщо це можливо, їхнє цілковите усунення в місці виникнення.

Пройшовши практику на ТОВ «Переяслав-Молпродукт» та проаналізувавши стан екологізації підприємства магістр разом зі своїм науковим керівником доцентом, кандидат технічних наук Ничик Оксаною Василівною одразу визначилися з темою майбутньої дипломної роботи.

Ця тема стала цікавою та допомогла Погорілому Сергію краще розібратися на практиці з уміннями перевірки оцінки ефективності діючих систем управління на підприємстві та проведення екологічного аудиту.

Наразі студент допрацьовує свою роботу та активно готується до захисту.Студентка магістратури 2 курсу Демченко Олена спеціальності 101 «Екологія» також готує до завершення магістерську роботу на тему «Очищення стічних вод ВП «Рівненська АЕС» зі своїм науковим керівником, кандидатом технічних наук Семеновою Оленою Іванівною. Магістерська робота присвячена вивченню технології очищення стічних вод та утилізації нафтошламів ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК Енергоатом». При написанні наукової роботи було розглянуто вплив промислових скидів Рівненської атомної електростанції на водні об’єкти Рівненської області (р. Стир), а також підібрано основні методики дослідження для визначення показників якості поверхневих та стічних вод та проведено аналіз нормативної документації водного середовища України та Європейського союзу та статистичну обробку даних досліджень.

Під час дослідів були використані основні методи дослідження – флуориметричний, титрометричний, фотоколориметричний, аргентометричний та інші.

Зараз студентка готується до захисту майбутньої наукової магістерської роботи.7 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page