top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Успішне опанування курсу з виробництва біометану в Україні

Викладачі кафедри екології та екоменеджменту професор Ігор Якименко,

доценти Оксана Салавор, Оксана Ничик та Наталія Бублієнко взяли участь у

онлайн тренінгу з основ виробництва біометану в Україні.Він був зорганізований одним із флагманів відновлюваної енергетики нашої країни –

Біоенергетичною асоціацією України UABIO. Лекторами були знані фахівці у

цій галузі. Тренінг тривав із 17 січня 2024 р. по 14 лютого 2024 р. і включав

навчання за п’ятьма модулями:1. Загальний огляд – біометан в Європі та в усьому світі. Лектори

ознайомили учасників тренінгу із поточним станом розвитку біометану в світі,

європейськими планами та зобов’язаннями в розрізі коротко- (2030) та

довгострокових (2050) перспектив; із поточним станом розвитку біометану в

Україні та найкращими європейськими практиками.2. Сировинна база біометану: джерела та логістика сировини, системи

зберігання та обробка, технології ферментерів (підбір типу ферментера,

конкретні приклади).3. Технології анаеробного зброджування та збагачення біогазу до рівня

біометану: біологія ферментера (процеси, параметри, що впливають на

збродження, засоби моніторингу робочого стану ферментера); технології

очищення та збагачення біогазу; поводження з дигестатом.4. Шляхи використання біометану та укладання договорів з його збуту:

виробництво електричної та теплової енергії; біометан як моторне паливо;

техніко-економічний аналіз виробництва та використання біогазу/біометану.

5. Квоти на викиди вуглецю, сталість виробництва біометану та досвід

інших країн: сталість виробництва біометану; система гарантій походження

(GoO); скорочення викидів парникових газів (Директива RED II); сертифікація

виробників біометану та торгівля з європейськими клієнтами; розробка бізнес-

моделей з виробництва та використання біометану включно з вуглецевими

квотами та компенсацією вуглецевого сліду.Усі викладачі успішно склали тест за матеріалами онлайн тренінгу та

отримали сертифікати. Набуті знання будуть використані при навчанні

здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр» (ОПП «Екологія та екоменеджмент»)

та «Магістр» (ОПП «Екологія, екоменеджмент та екоаудит»). А саме при

викладанні дисциплін Стратегія сталого розвитку, Технологічні розрахунки та

звітність у природоохоронній діяльності, Альтернативна енергетика, Біологічні

процеси екологічних технологій, Моніторинг довкілля, Управління

екологічними ризиками, Екологічний менеджмент і аудит, Менеджмент

міських і промислових систем, Екологія харчових виробництв та інших.

Щиро дякуємо Біоенергетичній асоціації України UABIO за цікавий,

різноплановий, пізнавальний захід!


7 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page