top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Шановні колеги, запрошуємо вас до участі у V Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», що відбудеться1-2 червня 2023 р. на базі Національного університету харчових технологій, м. Київ у онлайн форматі.


Секції Конференції:

- російська агресія як загроза сталому розвитку Європи;

- економічна складова сталого розвитку;

- екологічна складова сталого розвитку;

- соціальна складова сталого розвитку та громадське здоров’я;

- новітні технології для сталого розвитку;

- Європейські студії для сталого розвитку.


Реєстрацію для участі у Конференції відкрито до 29 травня 2023 р. за посиланням.

Робочі мови: українська та англійська .


Тези доповідей, оформлені згідно вимог, наведених нижче, необхідно надіслати до 29 травня 2023 р. на електронну пошту nuft_jean_monnet@ukr.net.


Програму Конференції та посилання на онлайн платформу буде розіслано зареєстрованим учасникам напередодні заходу. Онлайн-доповіді з презентаціями (до 10 хв.) учасників, що подали тези доповідей – обов’язкові.


Крім публікації тез доповідей, за матеріалами Конференції буде видано щорічний Збірник наукових статей «Європейські виміри сталого розвитку». Подання статей до збірника для участі у Конференції не обов’язкове. Зацікавлені у публікації статей мають до 29 травня 2023 р. подати рукописи статей згідно вимог, наведених нижче, на електронну пошту nuft_jean_monnet@ukr.net. Даний випуск збірника буде подано для включення до науко-метричної бази Scopus.


Участь у Конференції, публікація тез доповідей та статей – безкоштовні (за підтримки проєктів програми Еразмус+, що реалізуються на кафедрі екології та екоменеджменту Національного університету харчових технологій).


Оргкомітет не розглядатиме роботи з Росії, Білорусі та Ірану та роботи, що базуються на роботах з вищезгаданих країн.


Контакти оргкомітету: Національний університет харчових технологій,

вул. Володимирська 68, 01033 Київ, Україна;

Секретар оргкомітету: Оксана Салавор, доцент кафедри екології та екоменеджменту НУХТ, тел.: (044)2879418; (067)6602396; еmail: nuft_jean_monnet@ukr.net; oksanasalavor7@gmail.comВимоги до оформлення тез: Тези подають українською або англійською мовою у форматі Microsoft Word, обсяг – до однієї сторінки А4, усі поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman – 12, міжрядковий інтервал – 1,15, абзац – 12,5 мм, вирівнювання по ширині. Тези експериментальних робіт можуть включати розділи Вступ, Матеріали та Методи, Результати та Висновки. Список використаних джерел – до 5 посилань (за необхідності). Назва файлу тез має відповідати прізвищу (першого) автора доповіді з поміткою – тези.Вимоги до оформлення статті: Статтю подають англійською мовою у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman – 12, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 12,5 мм, усі поля – 20 мм. Експериментальні статті мають містити стандартну структуру розділів: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusions, References. Оглядові статті містять розділи відповідно до визначених авторами пріоритетів. На початку статті наводять абстракт (тільки англійською мовою) обсягом 200 – 250 слів.

Бібліографічні посилання оформлюють згідно зі зразками, наведеними нижче, відповідно до міжнародного стилю АРА. Таблиці та рисунки нумерують послідовно арабськими цифрами. Назви таблиць (зверху), підписи рисунків (знизу) та зміст таблиць наводять 12 шрифтом. Таблиці і рисунки мають бути розміщені в основному тексті статті. Бажаний обсяг статті – 8-10 сторінок. Назва файлу має відповідати прізвищу (першого) автора з поміткою – article. Статті проходитимуть незалежне рецензування. Дотримання формальних вимог, принципів академічної доброчесності та наукова новизна (рукопис статті не має бути подано до інших академічних видань) є обов’язковими умовами для публікації.+ Запрошення JM Conf 2023 updated 4
.pdf
Завантажити PDF • 608KB


85 переглядів0 коментарів

コメント


bottom of page