top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg

Інноваційні методики викладання дисциплін

Метою викладача в процесі викладання дисципліни стає безпосередня передача інформації, а також вміння ставити проблеми, позначати дискусійні моменти та орієнтувати студентів, де саме можна отримати відомості з того чи іншого питання. Про інноваційні моделі навчання дізналися викладачі кафедри екологічної безпеки і охорони праці, про які доповідала доцент кафедри Наталія Володченкова.

Усі присутні на семінарі мали змогу ознайомитися з однією із інноваційних методик – це використання інтерактивної моделі. Одним із способів інтерактивної моделі навчання є використання у навчальному процесі пакету хмарних сервісів Google Suite for Education, а саме безкоштовного веб-сервісу Google Classroom. Ця навчальна платформа створена Google для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення завдань безпаперовим шляхом. Основна мета сервісу прискорити процес поширення файлів між викладачами і студентами.Така модель навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем. Виключається домінування будь-якого учасника навчального процесу або будь-якої ідеї. З об'єкта впливу студент стає суб'єктом взаємодії, він сам бере активну участь в процесі навчання, слідуючи своїм індивідуальним маршрутом.

Перевагами Google Classroom є простота у використанні, безкоштовність та високий рівень доступності, можливість дистанційного та індивідуального навчання, використовувати як групові так і індивідуальні форми роботи. Навчання не обмежуються лише університетом. Матеріали розміщені на хмарі студенти можуть переглядати вдома для повторення вивченого, або ж для того, щоб краще розібратись в темі, якщо при вивчені було щось незрозуміло.14 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page