top of page

НАУКОВИЙ ГУРТОК «Safety of labor»

Однією із форм організації науково-дослідницької діяльності на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці – є науковий гурток «Safety of labor», створений з метою організації та сприяння науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Саме з молодих та ініціативних здобувачів вищої освіти складається науковий гурток «Safety of labor». Мета функціонування наукового гуртка полягає в розширенні теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутніх фахівців, формуванні здібностей застосовувати теоретичні знання під час написання наукових та інших видів робіт, ознайомлення з науковою проблематикою, підвищення якості підготовки та реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих здобувачів вищої освіти Національного університету харчових технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуртківці, під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри

здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, в тому числі удосконалення системи управління охороною праці на підприємстві (установі, організації), приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та мають певні здобутки: публікації, призові місця на університетських, Всеукраїнських та науково-практичних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завданнями наукового гуртка «Safety of labor» є: виховання здобувача вищої освіти як дослідника, підготовка до розв’язання практичних завдань в процесі індивідуального дослідження (написання доповідей, статей), залучення до науково-дослідної роботи кафедри (участь у конференціях, круглих столах), формування ціннісного ставлення до знань, якими оволодівають, розвиток творчого мислення, пізнавальної активності, самостійності суджень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На засіданнях наукового гуртка здобувачі вищої освіти навчаються працювати з літературою, писати статті, наукові роботи, приймають участь у конференціях та планових заходах університету та кафедри, виконують індивідуальне дослідження з науковим керівником, складають наукові доповіді, реферати та повідомлення з актуальних питань, готують виступи на засіданнях наукового гуртка.

Основною перспективою роботи в науковому гуртку «Safety of labor» є можливість навчитися самостійно та творчо вирішувати проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності. Як завжди, основним результатом роботи гуртка і надалі буде освоєння учасниками гуртка сутності наукових досліджень – напрацювання нових достовірних знань, підготовка достойних тематичних доповідей та публічного їх представлення, а також підготовка наукових статей – одноосібних та у співавторстві для опублікування у фахових та інших наукових виданнях.

 

 

Можливість студентів безпосередньо долучитися до світу наукових досліджень завжди буде істотним результатом роботи гуртка «Safety of labor».

Науковий гурток «Safety of labor» кафедри екологічної безпеки та охорони праці запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти всіх навчальних підрозділів Національного університету харчових технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткову інформацію про діяльність наукового гуртка можна отримати на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці.

20170406_101620.jpg
P1010487.JPG
20170427_125928.jpg
20170406_104321.jpg
20170406_110439.jpg
bottom of page