top of page
SWD-2011-06-20-164729-201-1920x1280.jpg
Ekolohichnyy-sposib-zhyttia.jpg

 

НАЙГОЛОВНІШЕ ПРО НАС

 

Екологія, як наука про тісні взаємозв’язки та взаємовідносини між усіма живими організмами та навколишнім середовищем, сьогодні виходить на чільне місце у глобалізованому світі. Одним із трендів на ринку праці стає попит на професіоналів у сфері захисту навколишнього середовища. Еколог та екоменеджер – це вкрай важливі професії сьогодення, і їхня актуальність буде тільки зростати у недалекому майбутньому. Адже забезпечуючи захист довкілля, збереження здоров’я людей, стабільність економіки, вона водночас відкриває перспективи успішної і фінансово привабливої кар’єри.

Кафедра екології та екоемнеджменту Національного університету харчових технологій готує майбутніх фахівців-екологів за спеціальностями:

  • 101 «Екологія», освітня програма «Екологія та екоменеджмент» (освітній ступінь «бакалавр», термін навчання 4 роки). Це перший рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти. Програма допоможе набути знань і вмінь у галузі екології, екологічної безпеки та екоменеджменту. Наші здобувачі вчаться виявляти екологічні проблеми підприємств та розробляти шляхи їх успішного вирішення;

  • 101 «Екологія», освітня програма «Екологія, екоменеджмент та екоаудит» (освітній ступінь «магістр», термін навчання 1,5 роки). Це другий рівень вищої освіти для випускників бакалаврських програм. Програма зорієнтована на підготовку фахівців, які можуть комплексно розв’язувати найскладніші екологічні проблеми на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях. Зміст програми охоплює широкий спектр знань із екології, методології наукових досліджень, екологічної безпеки і враховує сучасні досягнення науки і техніки, стратегії сталого розвитку, правові засади екологічної політики України і ЄС. Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення особливостей екологічного управління, екологічного аудиту, українського і міжнародного природоохоронного законодавства, надає знання щодо аналізу, прогнозування та оцінки ризиків техногенного впливу на довкілля, концепції сталого (збалансованого) розвитку.

Починаючи із заснування кафедри у 1974 році і донині, навчальна, наукова й методична діяльність кафедри пов’язана із вирішенням питань охорони довкілля.  У 1995 році ми здійснили перший в університеті і один із перших в Україні набір студентів – майбутніх екологів. А вже у 2011 році ми першими в Україні отримали ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит».

Кафедра готує спеціалістів із глибокими і ґрунтовними знаннями, фахово викладаючи майже 40 дисциплін, серед яких «Екологія та неоекологія», «Охорона довкілля», «Управління природоохоронними територіями», «Хімія навколишнього середовища», «Менеджмент міських та промислових систем», «Альтернативна енергетика», «Екологічне законодавство та управління в природоохоронній діяльності», «Нормування та стандартизація», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі», «Екологічний менеджмент і аудит», «Екологічна модернізація». Програми дисциплін зорієнтовані на європейський рівень вищої освіти і на обізнаність наших випускників як в українських, так і європейських екологічних практиках.

Наші здобувачі мають можливість проходити якісну практичну підготовку у державних і приватних компаніях екологічного профілю, науково-дослідних установах тощо. Серед них Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, ВАТ АК «Київводоканал», екологічні інспекції та регіональні митниці, Центральна геофізична обсерваторія, ПрАТ «UTC – Українська технологічна компанія», ВП «Хмельницька АЕС», Інститут відновлювальної енергетики НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут промислової екології та багато інших. Ці установи в подальшому стають для наших здобувачів місцем майбутньої роботи та успішного кар’єрного зростання.

Викладачами кафедри є фахівці в галузі охорони довкілля, які водночас із навчальним процесом займаються науковою діяльністю, беруть участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, публікують результати наукових здобутків у провідних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.

Для наших здобувачів існує можливість самостійного вибору навчальних дисциплін, починаючи з 2-го курсу. Нашій кафедрі притаманні дружні і партнерські взаємовідносини викладачів і здобувачів.

Кафедра веде активну міжнародну співпрацю з європейськими закладами освіти та науковими установами. Ми підтримуємо активні наукові і освітні зв’язки з університетами Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, зокрема, Університетом Масарика (Чеська Республіка), Лундським Університетом (Швеція), Університетом Левена (Бельгія), Університетом Індіани (США) та іншими визнаними міжнародними центрами освіти і науки.

Упродовж останніх років кафедра активно долучається до реалізації міжнародних проектів Програми академічних обмінів Європейського Союзу ЕРАЗМУС+. Зокрема викладачі та здобувачі кафедри у співпраці з колегами із провідних університетів Європейського Союзу реалізують проекти:

  • Жан Моне Модуль EcoPro «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля  в ЄС» (2016 – 2019 рр.);

  • Жан Моне Кафедра FoodPro «Стале виробництво та споживання продуктів харчування в ЄС» (2017 – 2020 рр.);

  • Жан Моне Центр Досконалості JM ECO «Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки»  (2020 – 2023 рр.).

  • Жан Моне Модуль «EU renewable energy strategy as a roadmap for Ukrainе (Стратегії ЄС щодо відновлюваної енергетики як дороговказ для України)» JM RE – 101085755 – GAP – 101085755. (2022-2025 рр.)

  • Жан Моне Модуль  «Політика та кращі практики Європейського Союзу з управління академічними проєктами» (101085243 - ProEU - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH), (2022-2025 рр),

  • Жан Моне Кафедра «Effective waste management in the EU as the best option for Ukraine (Ефективний менеджмент відходів у ЄС – актуальний досвід для України)» (2023-2026 рр.)

  • Жан Моне Модуль «Екоменеджмент та екокомунікація у Європейському Союзі: до кліматично нейтральної Європи» (101127449 - EcoEurope - ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCHRSCH) (2023-2026 рр.)

Наші здобувачі беруть участь у конкурсах академічної мобільності програми Еразмус+. В рамках цих конкурсів здобувачі можуть упродовж одного семестру навчатися за обраною спеціальністю в одному з провідних університетів країн Європейського Союзу за повного фінансування програми.

Для активного долучення до програм міжнародних обмінів та вдосконалення знань англійської мови на кафедрі діє English Speaking Club, який мають можливість відвідувати як викладачі, так і здобувачі кафедри.

Упродовж останніх років на базі кафедри відбулось п'ять Міжнародних конференції «Європейські виміри сталого розвитку», де разом із провідними науковцями з університетів ЄС та України мали змогу брати участь і здобувачі нашої кафедри.

 В мережах Instagram і Facebook існують активні інтернет-спільноти нашої кафедри (https://www.facebook.com/groups/ecologynuft/, https://instagram.com/ecology_nuft?utm_medium=copy_link).

bottom of page