top of page

Екологія та екоменеджмент (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
10 «Природничі науки»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 101 «Екологія»
та освітньою програмою «Екологія та екоменеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік фахових предметів, які вивчають студенти освітньої програми «Екологія та екоменеджмент»:

 1. Інженерний захист навколишнього середовища

 2. Біологія

 3. Інформатика та систематологія

 4. Біогеохімія

 5. Основи ресурсозбереження та збалансоване природокористування

 6. Метеорологія і кліматологія

 7. Ґрунтознавство

 8. Заповідна справа

 9. Екологія людини

 10.  Ландшафтна екологія

 11.  Екологічна безпека

 12.  Біотрансформація органічних речовин в живих організмах

 13.  Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

 14.  Органічні сполуки довкілля

 15.  Радіоекологія

 16.  Економіка природокористування

 17.  Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

 18.  Урбоекологія

 19.  Організація та управління в природоохоронній діяльності

 20.  Геологія з основами геоморфології

 21.  Гідрологія

 22.  Хімія з основами біогеохімії

 23.  Техноекологія

 24.  Екологічна експертиза

 25.  Природоохоронне законодавство та екологічне право

 26.  Екологія харчових виробництв

 27.  Основи екологічної токсикології

 28.  Моніторинг довкілля

 29.  Моделювання та прогнозування стану довкілля

 30.  Аналітичні методи контролю довкілля

 31.  Фізико-хімічні основи екологічних технологій

 32.  Мікробіологічні основи екологічних технологій

 33.  Природоохоронні технології і обладнання

 34.  Технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності

 35.  Комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів

 36.  Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності

Карта
Що це таке і чому ви маєте цим цікавитись?
bottom of page